MEDLEMSKAP

Ønsker du å bli medlem i bergen rotary?


Det mange gode grunner til å søke medlemsskap i Rotary, 20 av dem finner du herSe også videopresentasjoner av Rotary.


Se hvilke utbytte noen av våre medlemmer har hatt som rotarianere:


”Som medlem av Bergen Rotary Klubb har jeg fått muligheten til å få innsikt og ny kunnskap om fagområder og yrker som tidligere har vært delvis ukjent for meg. I tillegg har jeg blitt kjent med en rekke dyktige og hyggelige mennesker som representerer disse yrkene!”

- Bjørg Børkje, institusjonssjef

 

"I Rotaryklubben har jeg fått gode venner som jeg neppe ville møtt om jeg ikke var medlem. Ukentlig har jeg anledning til å høre informative foredrag på høyt nivå. Iblant har jeg også hatt glede og utbytte av å delta på klubbmøter i andre land. Det er en berikelse at så mange yrker er representert i hver klubb."

- Halfdan Tschudi Bondevik, tidligere domprost.

 

Rotary gir meg en unik forståelse av andre yrker og interessante emner.”

- Johan Fredrik Mowinckel, konsulent og styremedlem i Mowinckel Management.

 

”Bergen Rotary er et aktivt yrkesnettverk av dyktige og trivelige mennesker. Det er mange gode foredrag i løpet av året som bidrar til å utvide horisonten og jeg har definitivt lært mye ved å delta i klubben. Hos oss møter du alltid en engasjert gjeng."

- Kjetil Horneland, Daglig leder og styremedlem i Sixty AS 

 

"En av mange årsaker til at jeg har funnet meg tilrette i Rotary ligger i yrkesperspektivet. I mitt eget yrke som radioprogrammedarbeider viste det seg å være direkte matnyttig for meg å ha førsterangs informanter på så mange fagfelt. Når jeg så a ad åre - ble venner med dem ble slike kontakter enda mere verdifulle. Og så alderssammensetningen da! Samt en lang rekke andre årsaker. "

  - Jakob Skarstein, tidligere redaksjonssjef i NRK. 

 

"Bergen Rotary klubb er en unik samling samfunnsengasjerte mennesker med ulik yrkeskompetanse som deler etiske verdier og ønsket om å gagne andre.  Interessante ukentlige foredrag, at så mange deler sin kunnskap og deltar i diskusjonene, at vi støtter lokalt kultur- og integrasjonsarbeid og internasjonale vann-, humanitære- og kompetanseprosjekter og sammen bidrar til å utrydde Polio, at vi hjelper Bergensungdommen med å lære hvordan de kan skape sin egen arbeidsplass og at vi har et så godt kameratskap mellom mange ulike generasjoner, er noen av grunnene til at jeg er med i Rotary."

- Nils Tore Skogland, daglig leder av Pianoskole.no 

 


Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene deles inn etter yrkesklassifikasjon, og det kan være inntil 5 personer med samme klassifikasjon i hver klubb. Bredden i yrkeserfaring er viktig og medlemsskap er åpent for begge kjønn. 


Du kan ikke selv melde deg inn, men er du interessert i et medlemsskap i Bergen Rotary Klubb så  

KONTAKT OSS  med litt informasjon om deg selv.om rotary international (RI)

RI er en internasjonal serviceorganisasjon med yrkesbasert medlemskap som feiret 100 år 23 februar 2005. RI har nå 1.2 millioner medlemmer i et globalt nettverk med 31.936 klubber. I Norge har Rotary ca.12.000 medlemmer fordelt på 330 klubber i seks distrikter.

Rotarianernes hovedmotto er å gagne andre ved
-å lære våre medmennesker å kjenne

-å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv

-å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeide

-å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere

-å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser og mellom mennesker fra alle yrker


Sentralt i Rotarianerens tankegang står 4-Spørsmålsprøven: 
1. Er det sannhet?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3.Vil det skape forståelse og bedre vennskapet?

4. Vil det være til beste for alle det angår?
Mer inngående informasjon om Rotary, prosjekter, aktiviteter, medlemskap m.m finnes på hjemmesiden til Rotary Internasjonal  og under Rotary i Norge.Møteinformasjon

Møtested: Spillhuset, 3 etg. Veiten 3
Adresse: Veiten 3
Postnummer: 5012
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

district - rotary rss

Loading RSS...