KLUBBEN / OM KLUBBEN

bergen rotary klubbBergen Rotary Klubb er en av Norges eldste og største Rotaryklubber. Klubben ble startet i 1924 og har i tillegg til lange tradisjoner, ikke minst et godt og hyggelig kameratskap. Totalt er vi 72 medlemmer, hvorav 25 kvinner. Medlemmene dekker et vidt aldersspekter og har kunnskap og erfaring fra mange forskjellige yrker og verv. Vi opplever det spennende å få være en del av et felleskap hvor det er samlet så mye kunnskap, livs- og yrkeserfaring.


Kort oversikt

Bergen RK er Norges tredje eldste klubb, og den ble stiftet 12. juni 1924 med Oslo RK som fadderklubb. Charterbrevet fikk klubben 27. desember samme året. Klubben tilhører Rotarydistrikt 2250 – som omfatter klubbene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Klubbnummer i Rotary International er 12636.

Bergen RK er fadderklubb til åtte klubber: Den første var Aalesund RK i 1929, og den siste var Torgalmenning RK i 1991.

 

Medlemmer og møter

I mars 2020 var det 72 medlemmer, hvor av 25 kvinner. 45 er yrkesaktive.

Hvem som er medlemmer i klubben finner du her.

Møtene holdes hver tirsdag 19 til 20 hos BERGENS MASKINISTFORENING Engen 20

E-post til klubbens sekretær: arvemoldskred@live.no   

OBS: Klubben kan ha utemøte enkelte tirsdager. De vil være markert i klubbens program på annet sted her på internettsidene. Siste tirsdag i måneden er det etter ordinært møte normalt enkel bevertning med sosialt samvær for dem som ønsker å delta. I juli måned er det ingen møter (sommerferie). De første møtene i august avvikles som ”pratemøter” der klubbens medlemmer og gjester har en fri samtale om det som ligger dem på hjertet. 

Se program under MØTER.

 

Møtegjennomføring

Møtene gjennomføres ved møtestart presis klokken 19.00 og skal avsluttes klokken 20.00. Unntaket er enkelte utemøter.

Et normalt møte består av orientering om aktuelle klubbsaker fra Presidenten, et treminutters synspunkt fra et medlem og kveldens hovedpost på ca. 45 minutter inklusive tid til spørsmål og eventuell debatt. Hovedposten er gjerne et aktuelt tema som belyses av ressurspersoner fra klubben, eller en eksternt invitert foredragsholder.

 

Presidenten legger hvert år føringer for hva som skal være årets hovedfokus for programkomiteens arbeide.

Klubben følger Rotarys regler, og debatter og programposter forholder seg nøytralt til religion og politikk. Dette betyr ikke at politiske og religiøse spørsmål ikke diskuteres – men da på en måte som ivaretar medlemmers forskjellige syn på slike spørsmål. Klubben legger vekt på å kunne være et verdinøytralt ”fristed” for medlemmene. På utvalgte møter blir også klubbens ledsagere invitert til å delta.

Møter blir referert og referatene kommer i klubbens ukebrev som sendes medlemmene på e-post og som også legges ut på nettstedet FOR MEDLEMMER. Medlemmer som ikke har tilgang til nett, får tilsendt papirkopi.

 

Sosiale kvelder

I tillegg til at klubben har en rekke komiteer som har hjemmemøter som arbeidsform, arrangeres det forskjellige sosiale arrangementer. Normalt tre til fire ganger årlig. Gjerne en torskeaften for medlemmene om vinteren, et kulturbesøk med etterfølgende bevertning knyttet til årets Festspill i Bergen og gjerne en egen juleavslutning. De to siste arrangementene er med ledsagere.

 


HISTORIE

Historie og arkiv

I 2014 feiret vi klubbens 90-års jubileum. Litt om aktivitetene i jubileumsåret finner du her. Jubiléet ble også behøring markert med utgivelsen av boken "Bergen Rotary Klubb 90 år"  I forbindelse med feiringen av klubbens 75-års jubileum ble det i 1999 utgitt en jubileumsbok: "Serviceidealet – vår utfordring”. Bøkene gir en god gjennomgang av klubbens historie. I tillegg er klubbens arkiver oppbevart i Bergen Byarkiv, og er tilgjengelig i katalogisert form..


Bergen Rotary Klubbs historie kan du laste ned:
Jubileumsbok BRK 50 år
Jubileumsbok BRK 75 år
Jublieumsbok BRK 90 år
paul harris fellow       


Paul Harris Fellow utdelt av Bergen Rotary Klubb til nåværende medlemmer og eksterne personer:

Torbjørn Wilhelmsen             2020

Hillevi E. Runshaug              2019   

Arve Moldskred                     2018    

Kjetil Horneland                     2017

Fredrik Mehn-Andersen         2016

Håkon Grønstøl                     2014

Grete Sæboe                         2014 m/safir (Utdelt av Bergen-Syd RK og D2250)

Ole Hamre (ekstern)              2013

Halfdan Tschudi Bondevik     2011

Tor J. Samuelsen                  2008 og 2017 m/safir                                                        

Svein Arne Skreden              2008

Christian Rieber                    2000 og 2015 m/safir

Johan Frederik Mowinckel    1997 og 2018 m/safir

Sissel Kykjebø (ekstern)       1995

Leif Ove Andsnes (ekstern)  1992

Jakob Skarstein                    1988 og 2011 m/safir


PHF utdelt av Bergen Rotary Klubb til 28 tidligere medlemmer: se vedlegg.


Møteinformasjon

Møtested: BERGENS MASKINISTFORENING
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Møte 6. oktober Fysisk møte / Nettmøte
6. okt. 2020, 19.00 - 20.00

Egoforedrag ved Petter Ole Jakobsen. Møtelink finn ...

Møte 13. oktober Fysisk møte / Nettmøte
13. okt. 2020, 19.00 - 20.00

"Internasjonalt samarbeid og brannskadeberedskap" ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...


Norfo - rotary rss

Loading RSS...

district - rotary rss

Loading RSS...