KLUBBEN / OM KLUBBEN

bergen rotary klubbBergen Rotary Klubb er en av Norges eldste og største Rotaryklubber. Klubben ble startet i 1924 og har i tillegg til lange tradisjoner, ikke minst et godt og hyggelig kameratskap. Medlemmene dekker et vidt aldersspekter og har kunnskap og erfaring fra mange forskjellige yrker og verv. Vi opplever det spennende å få være en del av et felleskap hvor det er samlet så mye kunnskap, livs- og yrkeserfaring.


Kort oversikt


Bergen RK er Norges tredje eldste klubb, og den ble stiftet 12. juni 1924 med Oslo RK som fadderklubb. Charterbrevet fikk klubben 27. desember samme året. Klubben tilhører Rotarydistrikt 2250 – som omfatter klubbene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Klubbnummer i Rotary International er 12636.

Bergen RK er fadderklubb til åtte klubber: Den første var Aalesund RK i 1929, og den siste var Torgalmenning RK i 1991.

30. april 2021 ble Klubben slått sammen med Bergen-Syd Rotary Klubb. Den sammenslåtte klubben heter Bergen Rotaryklubb.

 

Møter


Møtene holdes hver tirsdag 19 til 20 i lokalene til BERGENS MASKINISTFORENING Engen 20. Omtrent et møte i måneden er det også mulig å følge på zoom.


OBS: Klubben kan ha utemøte enkelte tirsdager. De vil være markert i klubbens program på annet sted her på internettsidene. Siste tirsdag i måneden er det etter ordinært møte normalt enkel bevertning med sosialt samvær for dem som ønsker å delta. I juli måned er det ingen møter (sommerferie). De første møtene i august avvikles som ”pratemøter” der klubbens medlemmer og gjester har en fri samtale om det som ligger dem på hjertet. 

Se program under møter.

 

Møtegjennomføring


Møtene gjennomføres ved møtestart presis klokken 19.00 og skal avsluttes klokken 20.00. Unntaket er enkelte utemøter og spisemøter.

Et normalt møte består av orientering om aktuelle klubbsaker fra Presidenten, et treminutters synspunkt fra et medlem og kveldens hovedpost på ca. 45 minutter inklusive tid til spørsmål og eventuell debatt. Hovedposten er gjerne et aktuelt tema som belyses av ressurspersoner fra klubben, eller en eksternt invitert foredragsholder.

 

Presidenten legger hvert år føringer for hva som skal være årets hovedfokus for programkomiteens arbeide.

Klubben følger Rotarys regler, og debatter og programposter forholder seg nøytralt til religion og politikk. Dette betyr ikke at politiske og religiøse spørsmål ikke diskuteres – men da på en måte som ivaretar medlemmers forskjellige syn på slike spørsmål. Klubben legger vekt på å kunne være et verdinøytralt ”fristed” for medlemmene. På utvalgte møter blir også klubbens ledsagere invitert til å delta.

Møter blir referert og referatene kommer i klubbens ukebrev som sendes medlemmene på e-post og som også legges ut på nettstedet FOR MEDLEMMER

 

Sosiale kvelder


I tillegg til at klubben har en rekke komiteer som har hjemmemøter som arbeidsform, arrangeres det forskjellige sosiale arrangementer. Normalt tre til fire ganger årlig. Gjerne en torskeaften for medlemmene om vinteren, et kulturbesøk med etterfølgende bevertning knyttet til årets Festspill i Bergen og gjerne en egen juleavslutning. De to siste arrangementene er med ledsagere.

 


HISTORIE

Historie og arkiv


I 2014 feiret vi klubbens 90-års jubileum. Litt om aktivitetene i jubileumsåret finner du her. Jubiléet ble også behøring markert med utgivelsen av boken "Bergen Rotary Klubb 90 år"  I forbindelse med feiringen av klubbens 75-års jubileum ble det i 1999 utgitt en jubileumsbok: "Serviceidealet – vår utfordring”. Bøkene gir en god gjennomgang av klubbens historie. I tillegg er klubbens arkiver oppbevart i Bergen Byarkiv, og er tilgjengelig i katalogisert form.


Bergen Rotary Klubbs historie kan du laste ned her:
Jubileumsbok BRK 40 år
Jubileumsbok BRK 50 år
Jubileumsbok BRK 75 år
Jubileumsbok BRK 90 år

I tillegg finner du her en beskrivelse fra 1952 om hvordan man den gang beskrev hva Rotary er.

Bergen-Syd Rotary Klubbs historie finner du her:

paul harris fellow       


Paul Harris Fellow utdelt av Bergen Rotary Klubb / Bergen-Syd Rotary Klubb til nåværende medlemmer og eksterne personer:

Vibecke Mehn-Andersen        2021 (Utdelt av Bergen-Syd RK) 

Bjart A. R. Nygaard                2020

Geir Torsteinson                     2020 (Utdelt av Bergen-Syd RK) 

Torbjørn Wilhelmsen              2020

Hillevi E. Runshaug                2019   

Arve Moldskred                      2018

Bjarne Sælensminde              2018 (Utdelt av Bergen-Syd RK)    

Kjetil Horneland                      2017

Fredrik Mehn-Andersen          2016

Håkon Grønstøl                      2014

Grete Sæboe                          2014 m/safir (Utdelt av Bergen-Syd RK og D2250)

Bernt Ditlev Sommersten       2013 og 2018 m/safir (Utdelt av Bergen-Syd RK)

Ole Hamre (ekstern)               2013

Halfdan Tschudi Bondevik      2011

Bente Mathisen                      2009 (Utdelt av Bergen-Syd RK)

Erik Næsgaard                       2009 (Utdelt av Bergen-Syd RK)

Tor J. Samuelsen                   2008 og 2017 m/safir                                                        

Svein Arne Skreden               2008

Christian Rieber                     2000 og 2015 m/safir

Johan Jørgen Hansen           1998 og 2020 m/safir (Utdelt av Bergen-Syd RK)

Johan Frederik Mowinckel     1997 og 2018 m/safir

Sissel Kykjebø (ekstern)        1995

Leif Ove Andsnes (ekstern)   1992


PHF utdelt av Bergen Rotary Klubb til 44 nåværende og tidligere medlemmer: se vedlegg.


PHF utdelt av Bergen-Syd Rotary Klubb til 22 nåværende og tidligere medlemmer: Se vedlegg.


Møteinformasjon

Møtested: Spillhuset, 3 etg. Veiten 3
Adresse: Veiten 3
Postnummer: 5012
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

district - rotary rss

Loading RSS...