PROSJEKTER / UNGDOMSUTVEKSLING


Rotary har flere utvekslingsprogrammer for ungdom. Rotary Norge har konsentrert seg om to programmer: Ett års utveksling og Sommerleirer/Roundtrips.

Ett års utveksling innbærer ett års skolegang på videregående skole i utlandet. Søkere må være mellom 16 - 18 år. Mer om denne utvekslingen finner du under bildet og her.

 Sommerleirer/Roundtrips et et tilbud for ungdom i alderen 15 - 24 år fra forskjellinge land og med en varighet på noen uker. Mer informasjon finner du her.


Rotarys utvekslingsordning for elever fra videregående skoler.

En av Rotarys intensjoner er å bidra på en lang rekke måter , og på de fleste nivåer, til å skape en bedre verden. En av disse måtene og nivåene, og kanskje en/et av de aller viktigste, er ordningen for utvekslingsstudenter.  At ungdommer får anledning til å reise ut i verden og bli kjent med nye mennesker, kulturer og samfunnsordninger i den perioden av livet der de blir formet som ansvarlige samfunnsborgere, bidrar til at de kan få et egenutviklet, erfaringsbasert  menneskesyn som bidrar til dialog og samkvem over landegrensene, og ikke et syn som blir preget overtro, redsel for det ukjente og kulturelle misforståelser.

I motsetning til de aller fleste andre organisasjoner som driver med utveksling er Rotary sin ordning en non-profit ordning basert på Rotarys frivillige samfunnsnyttige innsats.  Dette gjør at flinke og motiverte ungdommer fra alle samfunnslag kan komme seg ut i verden.  Rotarys 1,2 millioner medlemmer rundt omkring i Verden sørger for velegnede og motiverte vertsfamilier.  Rotarys lokale klubber sørger for program og personlig oppfølging i løpet av utvekslingsperioden.

Det vanlige er at studentene tar utvekslingsperioden som år 2 på videregående skole.

Har dere lyst til å bidra som vertsfamilie, vite mer om hvordan man kan bli utvekslingsstudent, eller andre ting,  kan dere ta kontakt med BRKs medlem Ketil Igesund på 409 21 265.

 

 


Møteinformasjon

Møtested: Spillhuset, 3 etg. Veiten 3
Adresse: Veiten 3
Postnummer: 5012
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

district - rotary rss

Loading RSS...